ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เด็กที่เดินทางโดยลำพังสามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้หรือไม่
ไม่ได้ ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีและเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป จะต้องไปที่สนามบินเพื่อเช็คอินตามปกติที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์
คำถามที่เกี่ยวข้อง