ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถอัพเกรดค่าโดยสารและบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

คุณสามารถอัพเกรดชั้นห้องโดยสารได้ โดยขึ้นอยู่กับแบรนด์ค่าโดยสารและประเภทของบัตรโดยสารที่คุณซื้อ

หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจเป็นค่าโดยสารแบบ Saver, Flex และ Flex Plus คุณสามารถอัพเกรดค่าโดยสารและบัตรโดยสารทางออนไลน์ได้ก่อนออกเดินทางเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารในชั้นประหยัดแบบ Saver ซึ่งสามารถอัพกรดได้เฉพาะทางการเช็คอินออนไลน์ก่อนออกเดินทางเป็นเวลาหกถึง 48 ชั่วโมงเท่านั้น คุณสามารถอัพเกรดได้ทางออนไลน์โดยใช้จัดการการจองของคุณ

โปรดทราบว่าค่าโดยสารประเภท Special ในชั้นประหยัดไม่มีสิทธิ์ในการอัพเกรด และการอัพเกรดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่างและข้อจำกัดต่าง ๆ

คำถามที่เกี่ยวข้อง