ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หัวหน้าครอบครัวสามารถออกจากบัญชีครอบครัวของฉันได้หรือไม่
ไม่ได้ ไม่สามารถลบหัวหน้าครอบครัวได้ มีตัวเลือกในการปิดบัญชีครอบครัวของฉัน แต่จะเป็นการสละสิทธิ์ในไมล์สะสม Skywards ที่เหลือ
คำถามที่เกี่ยวข้อง