ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากฉันเป็นคนอินเดียที่มีวีซ่าหรือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา ฉันสามารถรับวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หรือไม่

คนอินเดียที่ถือพาสปอร์ตปกติที่ยังใช้ได้อยู่อย่างน้อยหกเดือน อาจมีสิทธิ์รับวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้หรือไม่ ลูกค้าต้องมีวีซ่าของสหรัฐฯ หรือบัตรผู้เข้ามามีถิ่นที่อยู่ถาวรสหรัฐอเมริกา (หรือที่รู้จักกันในชื่อกรีนการ์ด) อย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังใช้ได้อยู่อย่างน้อยหกเดือน

วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) แบบ 14 วันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีค่าใช้จ่าย AED 100 หากมีความจำเป็น สามารถต่ออายุวีซ่าเพิ่มได้อีก 14 วัน โดยมีค่าใช้จ่าย AED 250 คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือทำการสมัครออนไลน์ได้ใน จัดการการจองของคุณ