ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver จะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง เมื่อบินกับควอนตัส
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่บินโดยควอนตัส จะมีสิทธิ์เข้าใช้

  • การเช็คอินชั้นประหยัดพรีเมียม (ถ้ามี)
  • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม 12 กก.
คำถามที่เกี่ยวข้อง