ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum จะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง เมื่อบินกับควอนตัส
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ควอนตัสดำเนินการ จะมีสิทธิ์เข้าใช้

  • การเช็คอินชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
  • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม 20 กก.
  • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งของควอนตัส (ถ้ามี) ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจต่างประเทศและในประเทศของควอนตัส และห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของควอนตัส
  • สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง
  • สิทธิพิเศษในการนำส่งสัมภาระ
คำถามที่เกี่ยวข้อง