ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Gold จะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง เมื่อบินกับควอนตัส
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Gold ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ควอนตัสดำเนินการ จะมีสิทธิ์เข้าใช้

  • เช็คอินชั้นธุรกิจ
  • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม 16 กก.
  • ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจต่างประเทศของควอนตัส และห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของคลับควอนตัส
  • สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง
  • สิทธิพิเศษในการนำส่งสัมภาระ
คำถามที่เกี่ยวข้อง