ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ในฐานะสมาชิก Emirates Skywards ที่เดินทางไปกับสายการบินแควนตัส ฉันสามารถจะเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารได้หรือไม่
สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Gold สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของคลับแควนตัสในออสเตรเลีย สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจในประเทศของควอนตัส (ถ้ามี) และห้องรับรองผู้โดยสารในประเทศของคลับควอนในออสเตรเลีย
คำถามที่เกี่ยวข้อง