ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ในฐานะสมาชิก Skywards ฉันจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียกขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสหรือไม่
จะมีการเรียกขึ้นเครื่องด้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Platinum และ Gold
คำถามที่เกี่ยวข้อง