ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับวีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักรหรือไม่
หากคุณมาจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์และเกาหลีใต้ที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่านักเรียนระยะสั้น คุณควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเงินและที่พัก ก่อนที่คุณจะผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางที่สนามบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประทับตราพร้อมระบุวันที่จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
คำถามที่เกี่ยวข้อง