ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สมาชิก Skywards ทุกคนสามารถใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลอัพเกรดได้ใช่หรือไม่

สมาชิกทุกระดับสามารถใช้ไมล์สะสม Skywards เพื่ออัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์เป็นชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งได้ ด้วยสามวิธีง่ายๆ ดังนี้

  • อัพเกรดการจองที่มีอยู่ทางออนไลน์จากการเดินทางถัดไป จัดการการจอง หรือเมื่อเช็คอินออนไลน์ (ไม่เกินหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)
  • โทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ (ไม่เกินหกชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)
  • ซื้อรางวัลอัพเกรดทันทีด้วยไมล์สะสม Skywards ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน (ใช้ได้กับสถานภาพสมาชิกทั้งหมด) หรือบนเครื่อง (ใช้ได้กับสมาชิกระดับ Silver, Gold และ Platinum) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างและภายใต้ข้อจำกัดการอัพเกรดที่มีผลบังคับใช้*ซื้อรางวัลอัพเกรดทันทีด้วยไมล์สะสม Skywards ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน (ใช้ได้กับสถานภาพสมาชิกทั้งหมด) หรือบนเครื่อง (ใช้ได้กับสมาชิกระดับ Silver, Gold และ Platinum) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างและภายใต้ข้อจำกัดการอัพเกรดที่มีผลบังคับใช้ ไม่สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารประเภท Special ของสายการบินเอมิเรตส์ได้ บัตรโดยสารประเภท Saver ในชั้นประหยัดของเอมิเรตส์ สามารถอัพเกรดได้เฉพาะเมื่อคุณเช็คอินทางออนไลน์หรือที่สนามบิน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขค่าโดยสารและข้อจำกัดที่บังคับใช้ที่ emirates.com เมื่อทำการจอง
*ไม่สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารประเภท Special ของสายการบินเอมิเรตส์ได้ บัตรโดยสารประเภท Saver ในชั้นประหยัดของเอมิเรตส์สามารถอัพเกรดได้เมื่อคุณเช็คอินทางออนไลน์หรือที่สนามบินเท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขค่าโดยสารและข้อจำกัดที่บังคับใช้ที่ emirates.com เมื่อทำการจอง
คำถามที่เกี่ยวข้อง