ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดระหว่างคุณกับสายการบินเอมิเรตส์การส่งมอบบัตร
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้บัตรเครดิต
ข้อตกลงทั้งหมดความปลอดภัย
การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน และการจำกัดความรับผิดข้อมูลความปลอดภัย
การชดใช้ค่าเสียหายหนังสือเดินทาง
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามภาษีสนามบิน
การจำกัดการใช้งานข้อกำหนดด้านสุขภาพ/การประกันภัย
สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาการแปลงสกุลเงิน
การจองทางเว็บไซต์เงื่อนไขการขนส่ง
การสะสมไมล์ Emirates Skywardsติดต่อผ่านเว็บไซต์
กฎของโปรแกรม Emirates Skywardsประกาศการเข้าใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดระหว่างคุณกับสายการบินเอมิเรตส์

ขอบคุณที่เยี่ยมชม emirates.com ("เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับ (โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (‘ข้อกำหนด’) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา และออกจากเว็บไซต์ในทันที

เว็บไซต์นี้เป็นของสายการบินเอมิเรตส์ และดำเนินงานโดยสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สายการบินเอมิเรตส์ กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ สำนักงานใหญ่ ตู้ไปรษณีย์ 686 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์เป็นบริษัทสัญชาติดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ฉบับแก้ไข) ของรัฐบาลดูไบ

คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่า คุณมีสิทธิทางกฎหมายและความสามารถในการเข้าร่วมในข้อกำหนดนี้ และใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากพอที่จะทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้ และคุณทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ติดค้างเรา อันเนื่องมาจากการจองของคุณหรือบุคคลอื่นที่อาจใช้ข้อมูลล็อกอินของคุณ

โปรดอ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศบนเว็บไซต์ และไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนดของสัญญาเดิม ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อหลังการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และประกาศทางกฎหมายอื่นๆ นโยบายและแนวทางของสายการบินเอมิเรตส์ที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเอมิเรตส์เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้และแทนที่ความเข้าใจหรือข้อตกลงใดๆ (ไม่ว่าจะทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) การเรียกร้อง การรับรอง และความเข้าใจของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขยกเว้นโดยการแก้ไขดังกล่าวหรือการปรับเปลี่ยนที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

การเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นความเสี่ยงต่อตัวคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับรอง รับประกัน หรือทำข้อกำหนดใดๆ ต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง หรือลักษณะที่ปราศจากไวรัสของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกัน

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธความรับผิดต่อการรับรอง การรับประกัน และการทำข้อกำหนดทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวทั้งหมดให้บริการ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรอง รับประกัน หรือทำข้อกำหนดใดๆ ทุกรูปแบบ รวมถึงการรับประกันโดยนัย และความพร้อมจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดทั้งหมด

การจำกัดความรับผิด

ในทุกกรณี เราไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร) การลงโทษ หรือเป็นตัวอย่าง ความเสียหายทุกรูปแบบจากการแก้ไขที่เป็นธรรมและตามคำสั่งศาล (ไม่ว่าจะเกิดจากการฝ่าฝืน ละเมิด ประมาทเลินเล่อ การจำกัดความรับผิดหรืออื่นๆ ในสัญญา) ซึ่งเกิดจาก

 1. การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือ
 2. ความพร้อมใช้งานและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการ (ยกเว้นการขนส่งทางอากาศที่เราเป็นผู้ดำเนินการ)

ไม่มีส่วนใดๆ ในการจำกัดความรับผิดนี้ที่ได้รับการยกเว้น หากไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภายใต้กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้

การขนส่งทางอากาศโดยใช้บัตรโดยสารจากเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และภายใต้อนุสัญญาวอร์ซอ หรืออนุสัญญามอนทรีออล ซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการในบางสถานการณ์ ศึกษาหมายเหตุเงื่อนไขของการขนส่งซึ่งระบุไว้ที่ด้านล่าง

เราขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ายินยอมให้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ตอบแทนต่อทุกความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางกฎหมาย) และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด ที่เกิดจากข้อเรียกร้อง อันสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องที่เป็นการกล่าวหา ซึ่งหากเป็นความจริงจะถือว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์และตัวชี้ไปยังไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดำเนินงานโดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ บนไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงผ่านวิธีการเหล่านี้ ลิงก์และตัวชี้บุคคลที่สามนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงไม่ได้รับการรับรองจากเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานลิงก์และตัวชี้ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

การจำกัดการใช้งาน

คุณยอมรับว่าจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสินค้าและบริการ และเพื่อทำการจองหรือทำธุรกรรมทางธุรกิจกับเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น คุณยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์

คุณยอมรับว่าจะใช้บริการของเว็บไซต์นี้เพื่อการจองหรือซื้ออย่างถูกกฎหมายเท่านั้น คุณยอมรับว่าจะไม่ปลอมแปลงการจองหรือทำการจองใดๆ โดยอาศัยการคาดเดาความต้องการใช้บริการ เราอาจยกเลิกการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับการจองซ้ำซ้อนหลายครั้ง เพื่อเดินทางไปยังหนึ่งจุดหมายหรือหลายจุดหมายในวันที่เดียวกันหรือใกล้เคียงโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อทั้งหมดของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินเต็มจำนวนและตามกำหนดเวลา ภายใต้การปฏิบัติตามกฎทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ค่าธรรมเนียม การประเมินค่า ค่าใช้จ่าย ภาษี และอากรทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด "การใช้ในทางที่ผิด" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้เว็บไซต์เพื่อ:

 • ทำลายชื่อเสียง คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยวิธีการใดๆ ตามที่กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้
 • เป็นอันตรายหรือขัดขวางการทำงานของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของผู้อื่นในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือรับส่งไฟล์ที่เสียหาย หรือไวรัสคอมพิวเตอร์
 • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลที่นำไปใช้ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโดยการอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือรับส่งเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์
 • การละเว้นไม่เปิดเผย หรือนำเสนอในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไฟล์ หรือสิทธิในไฟล์ใดๆที่คุณดาวน์โหลดหรืออัปโหลด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การละเว้นการไม่เปิดเผยภาษาเจ้าของกรรมสิทธิ์ การระบุตัวตนผู้เขียน หรือการประกาศสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า
 • การส่ง เผยแพร่หรือใช้วิธีใดๆ ในการเปิดเผยความลับทางการค้า หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครอง
 • การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ที่ผิดกฎหมายเพื่อนำไปแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์
 • การขัดขวางหรือรบกวนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ รวมถึงความพยายามในการขัดขวางการเข้าใช้งานของผู้ใช้คนอื่น โฮสต์ หรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโอเวอร์โหลด การเริ่มต้น การเผยแพร่ การมีส่วนร่วม การเป็นผู้ออกคำสั่ง หรือความพยายามในการโจมตีเพื่อให้เกิด "การปฏิเสธการบริการ", "การสแปม", "การแครช", "การฟลัด" หรือ "การเมลบอมบ์" เว็บไซต์
 • การสั่งการบอท สไปเดอร์ ครอว์เลอร์ อวาตาร์ เอเจนต์ข่าวกรองหรือกระบวนการอัตโนมัติอื่นๆ ให้ดำเนินการกับระบบคอมพิวเตอร์ของสายการบินเอมิเรตส์หรืออื่นๆ ซึ่งสร้างภาระการทำงานที่ไม่เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ที่เก็บข้อมูล อินพุต/เอาต์พุต หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ของสายการบินเอมิเรตส์
 • การรับส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ หรือทำสำเนา สร้าง จัดแสดง แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ดำเนินการ เผยแพร่ สร้างซ้ำ ผลิตซ้ำ จำหน่าย หรือขนย้ายผลงานใดๆ ที่มาจากเว็บไซต์
 • การปลอมแปลงรหัสผ่านหรือหมายเลขประจำตัวในขณะล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ หรือแอบอ้างตัวตนหรืออำนาจของบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น
 • ฝ่าฝืนข้อกำหนดในรูปแบบอื่น

เราได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลที่เราให้บริการบนเว็บไซต์นี้จะถูกต้องในขณะที่คุณเข้าชม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถและไม่ได้ตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่มาจากแหล่งภายนอก เช่น จากผู้ให้บริการข้อมูลอื่น หรือจากฝ่ายอื่นๆ ที่มีลิงก์เชื่อมโยงมาถึง หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้

ความคิดเห็นและเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำที่เชื่อได้ เราจะไม่รับผิดใดๆ และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ของเราให้ความเชื่อถือเนื้อหาดังกล่าว หรือการที่ผู้ใดอาจได้รับข้อมูลหรือลงมือดำเนินการตามเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

เรามุ่งมั่นตรวจสอบว่าความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เป็นไปโดยไม่ติดขัด และการรับส่งข้อมูลปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ดี โดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันได้ และสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการใดๆ ที่เราให้บนเว็บไซต์ โดยไม่แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือจำกัดในบางโอกาส เพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการใหม่ๆ เราจะพยายามควบคุมความถี่และระยะเวลาการระงับหรือการจำกัดดังกล่าว เราจะไม่รับผิดใดๆ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จากการที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน ไม่ว่าในเวลาหรือช่วงเวลาใด และไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเนื้อหาและเอกสารต่างๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล (เช่นเดียวกับองค์กรและเค้าโครงของเว็บไซต์) และซอฟแวร์เป็นทรัพย์สินของเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือหรือผู้จัดหาเนื้อหาของบริษัทและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายฐานข้อมูลและสนธิสัญญาทั่วโลก สงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์และคุณอาจจะพิมพ์ออกมาได้หนึ่งสำเนาและดาวน์โหลดข้อความที่คัดลอกจากหน้าเว็บใดๆ จากเว็บไซต์ของเราเพื่อการนี้ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ใบอนุญาต สร้างงานที่ดัดแปลงมาจาก การโอน หรือขายข้อมูลใดๆ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่สร้าง และ/หรือ เผยแพร่ฐานข้อมูลของคุณเองที่มีส่วนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด่วนของเรา สถานะของเรา (และลิงก์หรือตัวชี้ของผู้จัดหาเนื้อหาหรือบุคคลที่สามที่ระบุ) ในฐานะผู้เขียนเนื้อความบนเว็บไซต์ของเราต้องได้รับการยอมรับเสมอ

หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของเราจะหยุดทันทีและคุณจะต้องคืนหรือทำลายสำเนาของวัสดุที่คุณทำโดยอัตโนมัติ ตามตัวเลือกของเรา

คำว่า Emirates, Emirates Skywards, Emirates Skycargo, Emirates Holidays, Emirates Hotels & Resorts , Arabian Adventures, The Emirates High Street, Congress Solutions International, Arabian Airpass, Emirates Live, Business Reward และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือชื่อทางการค้าของเอมิเรตส์ที่อ้างอิงในที่นี้หรือเชื่อมต่อกับสิ่งดังกล่าว (ไม่ว่าจะมีอยู่ในขณะนี้หรือที่สร้างขึ้นในอนาคต) เป็นเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของเรา สินค้าอื่นๆ และชื่อบริษัทที่กล่าวถึงนี้ (หรือที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ

การจองทางเว็บไซต์

คุณสามารถจองบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทะเบียนกับสายการบินเอมิเรตส์ Skywards คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลบัตรเครดิตไว้ในโปรไฟล์ของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณล็อกอิน และจองการเดินทางบนเว็บไซต์ หากคุณยังไม่เคยเป็นสมาชิก Emirates Skywards คุณสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.emirates.com โปรดกรอกการกำหนดค่าส่วนบุคคลของคุณ เนื่องจากข้อมูลนี้จะช่วยให้เราให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด และยังช่วยคุณประหยัดเวลาในการสอบถามข้อมูลและการจองในอนาคตได้อีกด้วย

โปรดอย่าให้ข้อมูลล็อกอิน/ID รหัสอ้างอิงการจอง และ/หรือรหัสผ่านของคุณ แก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวโดยตรงของคุณ ห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งานบัญชีของคุณผ่านบริการออนไลน์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการติดตามการสะสมไมล์ บริการจัดการการสะสมไมล์ หรือบริการรวบรวมการสะสมไมล์ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณจะดำเนินขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัสผ่านและ/หรือหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณถูกเก็บเป็นความลับ แจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณ หรือรหัสผ่านของคุณถูกใช้งานหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถทำการจองบนเว็บไซต์ได้สำหรับผู้โดยสารสูงสุด 9 คนต่อการจองหนึ่งครั้ง คุณอาจจองเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสาร 9 คนและเด็ก (อายุ 2-11 ปี) ได้พร้อมกัน นอกจากนี้ คุณสามารถจองสำหรับทารกหนึ่งคน (อายุ 0-1 ปี) ต่อผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคน คุณสามารถจองเที่ยวบินได้ในชั้นที่คุณเลือก ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัด (ในกรณีที่มีที่ว่าง)

เปลี่ยนแปลงการจอง

หากคุณเปลี่ยนแปลงการจองออนไลน์ที่มีอยู่เดิม และสายการบินเอมิเรตส์ต้องคืนเงินให้คุณ เราจะคืนเงินให้คุณตามการจัดทำใบเสร็จเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ใบเสร็จเอกสาร EMD ใช้เป็นหลักฐานการซื้อการเดินทางหรือบริการเพิ่มเติมจากสายการบินสายการบินเอมิเรตส์ หรือใช้ในการขอคืนเงิน ณ สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ทุกแห่ง เอกสารนี้มีผลใช้ได้ 1 ปีนับจากวันที่ลงในเอกสาร และต้องใช้หรือขอคืนเงินภายในช่วงเวลาดังกล่าว

คุณสามารถจองเที่ยวบินล่วงหน้าได้สูงสุด 338 วัน ก่อนออกเดินทาง คุณสามารถร้องขอบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับบัตรโดยสารจากสถานที่ที่แสดงไว้ในรายการเมื่อทำการจอง โปรดทราบว่าคุณสามารถรับบัตรโดยสารได้เฉพาะภายในประเทศที่คุณจะออกเดินทาง และเราสามารถจัดส่งได้เฉพาะภายในประเทศที่คุณจะออกเดินทางเท่านั้น หากคุณเลือกรับบัตรโดยสารจากสำนักงานของเรา คุณต้องรับเอกสารภายในเวลาที่กำหนดไว้ขณะทำการจอง หากคุณไม่รับเอกสารภายในช่วงเวลาดังกล่าว การจองของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ยกเลิกการจองของคุณ

คุณสามารถยกเลิกการจองของคุณบนเว็บไซต์ได้จากส่วน "บัญชีของฉัน" หากคุณล็อกอินในฐานะสมาชิกสายการบินเอมิเรตส์ Skywards จากนั้นคุณต้องดำเนินการภายใต้กฎค่าโดยสาร ซึ่งคุณยอมรับเมื่อคุณยืนยันการจอง คุณต้องติดต่อไปยังสำนักงานของเรา เพื่อขอคืนเงินหรือส่งคำขอคืนเงินบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การระงับข้อพิพาทออนไลน์

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับการจองของคุณที่ได้ทำไว้กับเรา หากคุณเป็นผู้บริโภคภายในสหภาพยุโรปและได้ซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ คุณสามารถขอให้มีการระงับข้อพิพาทดังกล่าวได้ผ่านแพลตฟอร์มระงับข้อพิพาทออนไลน์แห่งทวีปยุโรป (ODR Platform) ซึ่งประกาศใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ODR Platform ที่อยู่อีเมล ODR Platform คือ adr@emirates.com

ไมล์สะสม Skywards

ไมล์สะสม Skywards จะถูกแสดงเฉพาะ ไมล์สะสม Skywards ที่มีการใช้งานจริงและถูกโอนไปยังบัญชีสะสมไมล์ของคุณ โดยจะถูกพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎของโปรแกรม Emirates Skywards

การส่งมอบบัตร

ดูหน้าตัวเลือกการออกบัตรโดยสารเพื่อตรวจสอบรายการตัวเลือกการจัดส่ง/การชำระเงินสำหรับบัตรโดยสารในประเทศที่คุณออกเดินทาง

การใช้บัตรเครดิต

เรารับบัตรเครดิตส่วนใหญ่ และผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องเป็นผู้โดยสารด้วย เรารับบัตรเครดิตที่ออกในประเทศตามที่ระบุไว้ในขณะทำการจอง บัตรเครดิตของคุณจะถูกเดบิตยอดเงินในขณะที่คุณคลิกปุ่ม 'ซื้อตอนนี้' หากคุณไม่มีบัตรเครดิต คุณสามารถเลือกชำระด้วยเงินสดโดยไปที่สำนักงานของเรา หากคุณต้องการให้จัดส่งไปยังหรือรับบัตรโดยสารที่ประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศออกเดินทางของคุณ คุณต้องติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของเราเพื่อทำการจอง และเตรียมการชำระเงินและการออกบัตรโดยสาร บัตรเครดิตจะต้องเป็นของหนึ่งในผู้โดยสารที่จะเดินทาง และจะต้องพกบัตรใบนั้นขณะเดินทางด้วย บัตรดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ และเก็บบันทึกข้อมูลลายเซ็นบนแบบฟอร์มตัดบัตรเครดิตในขณะเช็คอิน

ความปลอดภัย

เราจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณส่งให้เราผ่านเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการป้องกันจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะมีการดำเนินมาตรการเหล่านี้ แต่เราไม่รับประกันว่า การเข้าใช้งานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่อาจทำได้ เราจะไม่รับผิดใดๆ ต่อการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่สาเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา ซึ่งในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าของบริการที่คุณทำการซื้อ

ข้อมูลความปลอดภัย

เพื่อรับรองความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์จะใช้งานเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SSL (Secure Socket Layer) SSL จะเข้ารหัสการสื่อสารทั้งหมดระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อให้มีเราผู้เดียวที่สามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยปกติจะมีรูปล็อคปิดอยู่ปรากฏขึ้นบนหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อแสดงถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจากข้อมูลจำเพาะความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของคุณ หากเบราว์เซอร์ของคุณติดตั้ง SSL ไว้ การทำธุรกรรมของคุณจะปลอดภัยโดยอัตโนมัติ มาตรฐานทั่วไปของอินเทอร์เน็ตในการส่งสัญญาณว่า ไซต์ปลอดภัย มีสัญลักษณ์ตัวล็อคปิดอยู่ที่ด้านล่างสุดของเบราว์เซอร์ ตราบใดที่ตัวล็อคยังแสดงในลักษณะปิดอยู่ ข้อมูลของคุณจะได้รับการรักษาความปลอดภัยและเข้ารหัสไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด หากคุณคลิกลิงก์ทำธุรกรรมปลอดภัย แต่ไม่พบสัญลักษณ์ล็อคปิด อาจเนื่องจากหน้าต่างนั้นๆ ทำงานอยู่ในเฟรมอื่น เพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยหรือไม่ (ใน Internet Explorer) ให้คลิกปุ่มเมาส์ขวา และเลือก คุณสมบัติ ตามด้วย ใบรับรอง จากนั้น คุณสามารถดูได้ว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยหรือไม่ อีกวิธีหนึ่ง (ใน Netscape Navigator) คือ คลิกปุ่มเมาส์ขวา และเลือก 'ดูข้อมูลเฟรม' ที่ด้านล่างสุดของข้อความ คุณจะพบข้อมูลการรักษาความปลอดภัย

เด็ก

เราจะไม่เรียกร้องหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากทราบ หากเราตระหนักว่าผู้ที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราเป็นเด็กเราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมที่จะลบข้อมูลส่วนตัวจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายขอการตรวจสอบหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กก่อนที่เราจะค้นพบและลบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะให้เกียรติการร้องขอนั้น เราจะไม่พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับเด็กที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นเมื่อมีการจองห้องพักออนไลน์สำหรับเด็กซึ่งต้องมาจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

หนังสือเดินทาง

โปรดตรวจสอบว่าคุณมีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการเดินทางของคุณ (บางปลายทางกำหนดให้คุณมีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปอยู่ที่ 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดการเดินทาง) คุณจำเป็นต้องขอรับวีซ่าสำหรับเมืองปลายทางบางเมือง และเป็นหน้าที่ของคุณในการดำเนินการนั้น

ขณะจอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อ (และชื่อบุคคลใดๆ ที่คุณจองให้) ตรงกับชื่อในหนังสือเดินทางของคุณ (หรือของบุคคลที่คุณจองให้)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหนังสือเดินทางหรือวีซ่า โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของเรา หรือสถานทูตประจำประเทศที่คุณจะเดินทางไป

การเดินทางโดยปราศจากเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน อาจส่งผลให้ผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเดินทางหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทางหรือจุดแวะพัก ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ หรือถูกกักตัวไว้ และในบางสถานการณ์ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเรา (หรือตัวแทนหรือพนักงานของเรา)

ภาษีสนามบิน

บางสนามบินจะเรียกเก็บภาษีการออกเดินทางจากสนามบิน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระด้วยตัวเองที่สนามบิน ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารที่เรานำเสนอ และถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดด้านสุขภาพ/การประกันภัย

อาจมีการแนะนำหรือเป็นข้อกำหนดให้สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเมืองปลายทางหรือจุดแวะพักของคุณ - โปรดตรวจสอบเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณ ขอแนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางให้เพียงพอสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด

คุณควรทราบว่าข้อมูลและคำแนะนำใดๆ ในส่วนสุขภาพและการเดินทาง มีไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น และไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะสำหรับตัวคุณ หรือสถานการณ์เฉพาะใดๆ ของคุณ เนื้อหาทั้งหมดในส่วนสุขภาพและการเดินทาง มีไว้เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรยึดถือเป็นหรือนำไปใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ของแพทย์ของคุณเอง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพใดๆ เราไม่รับผิดต่อการวินิจฉัยโรคใดๆ ที่คุณดำเนินการ โดยอ้างอิงตามเนื้อหาในส่วน สุขภาพและการเดินทางของเรา และขอสละสิทธิ์การรับผิดภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณเองเสมอ หากคุณกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพ การขึ้นบิน และ/หรือประเทศปลายทาง/จุดแวะพักใดๆ 

การแปลงสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอ้างอิงตามแหล่งสาธารณะสองสามแหล่ง ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจแตกต่าง ข้อมูลสกุลเงินที่นำเสนออาจไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนทุกวัน เราเชื่อมั่นต่อความถูกต้องของข้อมูลที่แอปพลิเคชันนี้ให้บริการ แต่ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองใดๆ ต่อความถูกต้องดังกล่าว หากต้องการใช้งานข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อยืนยันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยน เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนตัว และห้ามนำข้อมูลนี้ไปจำหน่ายซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ภายในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาต

เงื่อนไขการขนส่ง

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระทางอากาศอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้อง สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของเรา โปรดอ่าน เงื่อนไขการขนส่งทั่วไปสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระของเรา

ติดต่อผ่านเว็บไซต์

การจองออนไลน์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองออนไลน์ของคุณ หรือพบปัญหาใดๆ ในขณะทำการจอง โปรดส่ง แบบฟอร์มคำถามเกี่ยวกับการจองออนไลน์

คำถามที่ไม่เกี่ยวกับการจอง

หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ในระหว่างการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของเราเพื่อขอรับการสนับสนุน