อัพเดตการเดินทาง

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 5 มิถุนายน 2017 11:00 ดูไบ (GMT+4)

หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับชาวกาตาร์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์

ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ออกโดย General Directorate of Residency และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ถือสัญชาติกาตาร์ที่เป็นญาติคนแรกของผู้ถือสัญชาติเอมิเรตส์ (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรหลาน) จะได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านและเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์ที่ต้องการเดินทางผ่าน หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะดำเนินการตามพิธีการทางเข้าตามปกติตามหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ

การระงับเที่ยวบินระหว่างดูไบและโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017

สืบเนื่องมาจากคำสั่งจากรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ระงับการให้บริการเที่ยวบินไปยังโดฮาอย่างไม่มีกำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่สำรองนั่งของสายการบินเอมิเรตส์จากโดฮาและไปยังโดฮา จะได้รับทางเลือกซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ในการเดินทาง และการสำรองที่นั่งใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางของเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวควรติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ผู้โดยสารที่จองกับเอมิเรตส์สามารถดำเนินการคืนเงินได้ที่ www.emirates.com/refund หรือติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในในพื้นที่ของตน ติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในพื้นที่

สายการบินเอมิเรตส์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 18 กันยายน 2017 15:09 ดูไบ (GMT+4)

การเปลี่ยนเส้นทางการบินชั่วคราวของเที่ยวบิน EK449 จากโอ๊คแลนด์เนื่องจากการปันส่วนเชื้อเพลิง

สายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK449 จากโอ๊คแลนด์ไปยังดูไบจะถูกเปลี่ยนเส้นทางการบินชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน เนื่องจากมีการปันส่วนเชื้อเพลิงที่สนามบินโอ๊คแลนด์ เครื่องบินจะหยุดเติมน้ำมันที่เมลเบิร์น โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่องบินที่เมลเบิร์น

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ EK449 ออกจากโอ๊คแลนด์และเดินทางต่อไปยังเที่ยวบินอื่นในช่วงเวลานี้ โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยว หรือสำนักงานเอมิเรตส์ในพื้นที่ของท่าน และกรุณาตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน เที่ยวบินต่อไปจะได้รับการสำรองใหม่หากจำเป็น

เวลาเที่ยวบินที่ EK419 จากวันที่ 18 - 24 กันยายน

  • EK449 โอ๊คแลนด์ 2030 - เมลเบิร์น 2240
  • EK449 เมลเบิร์น 0025 - ดูไบ 0830