การอัพเดตการเดินทาง

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 16 สิงหาคม 2018 11:00 ดูไบ (GMT+4)

หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับชาวกาตาร์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์

ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ออกโดย General Directorate of Residency และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ถือสัญชาติกาตาร์ที่เป็นญาติคนแรกของผู้ถือสัญชาติเอมิเรตส์ (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรหลาน) จะได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านและเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์ที่ต้องการเดินทางผ่าน หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะดำเนินการตามพิธีการทางเข้าตามปกติตามหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ

การระงับเที่ยวบินระหว่างดูไบและโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017

สืบเนื่องมาจากคำสั่งจากรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ระงับการให้บริการเที่ยวบินไปยังโดฮาอย่างไม่มีกำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่สำรองนั่งของสายการบินเอมิเรตส์จากโดฮาและไปยังโดฮา จะได้รับทางเลือกซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ในการเดินทาง และการสำรองที่นั่งใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางของเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวควรติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ผู้โดยสารที่จองกับเอมิเรตส์สามารถดำเนินการคืนเงินได้ที่ www.emirates.com/refund หรือติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในในพื้นที่ของตน ติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในพื้นที่

สายการบินเอมิเรตส์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 9 กันยายน 2019 17:15 ดูไบ (GMT+4)

ประกาศเกี่ยวกับ MacBook Pro ขนาด 15 นิ้วที่เรียกคืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Apple เพิ่งประกาศการเรียกคืน MacBook Pro ขนาด 15 นิ้ว รุ่นที่ผลิตระหว่างเดือนกันยายน 2015 ถึงกุมภาพันธ์ 2017 โดยระบุว่าแบตเตอรี่มีข้อบกพร่องซึ่งอาจทำให้เครื่องร้อนจัดและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการทำให้เกิดไฟไหม้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ผู้เดินทางจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกพา MacBook Pro รุ่นนี้โดยการโหลดเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ เว้นเสียแต่ว่าจะได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว

ผู้โดยสารที่พกพา MacBook Pro รุ่นนี้ควรตรวจสอบกับทาง Apple ว่าอุปกรณ์ของตนได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนนี้หรือไม่ เนื่องจากผู้โดยสารจะถูกขอให้แสดงการตรวจสอบดังกล่าวเมื่อทำการเช็คอินหรือแสดงว่าได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว

หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดไปที่หน้าเว็บโปรแกรมเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro ขนาด 15 นิ้วของ Apple

 

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 28 มิถุนายน 2018 17:12 ดูไบ (GMT+4)

คำแนะนำเกี่ยวกับการพกสินค้าที่เป็นผงในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินไปยังสหรัฐฯ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เที่ยวบินที่เดินทางไปยัง ผ่านหรือจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเที่ยวบินจากที่เดินทางหรือผ่านประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

ภายใต้กฎใหม่สำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกานี้ สารที่มีลักษณะเป็นแป้งในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 350 มล./กรัมขึ้นไป จะต้องได้รับการตรวจสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง โดยสิ่งของเหล่านี้จะถูกยึดไว้ที่ดูไบ (DXB) รวมทั้งมิลาน (MXP) และเอเธนส์ (ATH) ขึ้นอยู่กับจุดที่ออกเดินทางครั้งสุดท้าย ผงที่มีปริมาณต่ำกว่า 350 มล./กรัม อาจได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม

นอกจากนี้ จะมีการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้ เพื่อจำกัดสารที่มีลักษณะเป็นแป้งในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องสำหรับลูกค้าที่เดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด ซึ่งเดินทางออกจากและเปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน การตัดสินใจที่จะยึดหรืออนุญาตให้นำสารที่มีลักษณะเป็นแป้งเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินขึ้นอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของหน่วยงานการรักษาความปลอดภัย

ในประเทศนิวซีแลนด์จะเริ่มใช้ข้อจำกัดนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 และจะได้เริ่มใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน, ไครสต์เชิร์ช, ดะนีดินและควีนส์ทาวน์ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ลูกค้าได้รับการแนะนำให้ใส่สารที่มีลักษณะเป็นแป้งไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

สำหรับนมผงสำหรับเด็ก ยาตามใบสั่งแพทย์ และอัฐิ (human remains) นั้นจะได้รับการยกเว้น ส่วนสารที่มีลักษณะเป็นแป้งที่ซื้อที่ดิวตี้ของฟรีสนามบินจะต้องอยู่ภายในถุงปิดผนึกที่ไม่มีการแกะซีลออก พร้อมทั้งมีหลักฐานการซื้อ

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 23 มกราคม 2018 10:14 ดูไบ (GMT+4)

กฎสัมภาระใหม่– การตรวจความปลอดภัยและสมาร์ท แบ็ก (smart bag)

อัพเดตสำหรับการตรวจความปลอดภัยสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

แผนกรักษาความปลอดภัยสนามบินทั่วไปมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนั้นในระหว่างขั้นตอนการตรวจความปลอดภัย สัมภาระอาจจะถูกเปิดได้เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในเที่ยวบินและสัมภาระของคุณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ตำรวจ และเอมิเรตส์ได้ตกลงที่ขั้นตอนการเช็คอินสัมภาระใหม่ ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องแสดงตนระหว่าการเปิดสัมภาระเพื่อตรวจสอบแต่ ตำรวจจะเปิดสัมภาระและตรวจสอบเมื่อตัวแทนจากเอมิเรตส์แสดงตน

ในกรณีที่สัมภาระต้องถูกตรวจสอบ การตรวจสอบสัมภาระจะเป็นไปตามรายการที่ต้องห้ามเท่านั้น สิ่งของใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะถูกยึด กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่วัตถุอันตราย

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบ สิ่งของจะถูกส่งกลับไปที่สัมภาระของคุณและคุณจะได้รับจดหมายจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเพื่ออธิบายเหตุผลที่สัมภาระถูกเปิด ในบางกรณีผู้โดยสารอาจถูกร้องขอให้แสดงตนเพื่อการตรวจสอบสัมภาระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

ข้อจำกัดสำหรับสมาร์ท แบ็ก (smart bag)

ข้อจำกัดสำหรับสมาร์ท แบ็ก (smart bag) เมื่อเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องหรือนำขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ทั้งหมด  มีดังต่อไปนี้ตามข้อบังคับของ IATA

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง:

  • สมาร์ท แบ็กจะได้รับอนุญาตในห้องโดยสารหากแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้ และอยู่ในขนาดและน้ำหนักที่กำหนดของสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง
  • แบตเตอรี่สามารถติดตั้งได้ตราบเท่าที่สมาร์ท แบ็กปิดอย่างสมบูรณ์
  • สมาร์ท แบ็กจะไม่ได้รับอนุญาตบนเที่ยวบินเอมิเรตส์หากแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้

สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง:

  • สมาร์ท แบ็กสามารถเช็คอินเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากนำแบตเตอรี่ออกและนำติดตัวไปในห้องโดยสาร
  • หากสมาร์ท แบ็กมีน้ำหนักเกิน หรือขนาดเกินข้อกำหนดสำหรับเส้นทางนั้น หรือไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ สมาร์ท แบ็กจะไม่ได้รับอนุญาตบนเที่ยวบินเอมิเรตส์

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้