อัพเดตการเดินทาง

ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบิน
หมายเลขเที่ยวบินหรือเส้นทาง
EK

การระงับเที่ยวบิน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 5 มิถุนายน 2017 11:00 ดูไบ (GMT+4)

หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับชาวกาตาร์และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์

ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดที่ออกโดย General Directorate of Residency และกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ถือสัญชาติกาตาร์ที่เป็นญาติคนแรกของผู้ถือสัญชาติเอมิเรตส์ (พ่อ แม่ สามี ภรรยา และบุตรหลาน) จะได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่านและเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกาตาร์ที่ต้องการเดินทางผ่าน หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะดำเนินการตามพิธีการทางเข้าตามปกติตามหนังสือเดินทางของประเทศนั้นๆ

การระงับเที่ยวบินระหว่างดูไบและโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017

สืบเนื่องมาจากคำสั่งจากรัฐบาลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ระงับการให้บริการเที่ยวบินไปยังโดฮาอย่างไม่มีกำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารทุกท่านที่สำรองนั่งของสายการบินเอมิเรตส์จากโดฮาและไปยังโดฮา จะได้รับทางเลือกซึ่งรวมไปถึงการคืนเงินต็มจำนวนสำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ในการเดินทาง และการสำรองที่นั่งใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางของเอมิเรตส์

ผู้โดยสารที่จองผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวควรติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ผู้โดยสารที่จองกับเอมิเรตส์สามารถดำเนินการคืนเงินได้ที่ www.emirates.com/refund หรือติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในในพื้นที่ของตน ติดต่อสำนักงานเอมิเรตส์ในพื้นที่

สายการบินเอมิเรตส์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ด้วย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางเรายังไม่มีข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ทราบในขณะนี้

มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุด: 28 กันยายน 2017 15:09 ดูไบ (GMT+4)

เที่ยวบินตรงจากโอ๊คแลนด์ไปยังดูไบ กลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 กันยายน 2017

สายการบินเอมิเรตส์ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากโอ๊คแลนด์ไปยังดูไบตามตารางบินปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2017 เป็นต้นไป

เทียวบินที่ EK449 จะออกเดินทางในเวลา 21.10 น. ในเวลาท้องถิ่น และบินตรงไปยังดูไบ โดยจะถึงดูไบในเวลา 5:30 น. ในวันถัดไป