ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เพราะเหตุใดกระเป๋าของฉันจึงถูกตรวจสอบในดูไบ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานจำเป็นจะต้องตรวจกระเป๋าสัมภาระทังหมดที่คุณโหลด ในระหว่างกระบวนการตรวจคัดกรอง กระเป๋าบางใบอาจต้องถูกเปิดเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม

เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการได้รับกระเป๋าเดินทางและความไม่สะดวกของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ, ตำรวจของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและสายการบินเอมิเรตส์จะใช้กระบวนการตรวจสอบกระเป๋าแบบใหม่ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าให้ตรวจอีกต่อไป โดยตำรวจของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบจะไม่จำเป็นต้องเปิดกระเป๋าและตรวจกระเป๋าพร้อมตัวแทนของสายการบินเอมิเรตส์อีก

หากจำเป็นต้องมีการตรวจกระเป๋าเพิ่มเติม กระเป๋าของคุณจะถูกเปิดและตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามเท่านั้น สิ่งของต้องห้ามใด ๆ ที่พบในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องจะถูกยึด โปรดไปที่หน้าสินค้าอันตรายของเรา เพื่อดูรายการสิ่งของต้องห้ามทั้งหมด

เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ จะมีการส่งสิ่งของภายในกระเป๋าคืนให้คุณ พร้อมกับจดหมายจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยอธิบายเหตุผลที่มีการเปิดกระเป๋า ในบางสถานการณ์ อาจมีการร้องขอให้ลูกค้ามารอตรวจกระเป๋าด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ

คำถามที่เกี่ยวข้อง