ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ทำไมฉันจึงไม่ได้รับสัมภาระของฉัน

หากสถานะสัมภาระของคุณในเว็บไซต์ emirates.com คือ ‘ปิด’ นั่นหมายความว่าคุณได้รับสัมภาระของคุณแล้วหรือกำลังดำเนินการจัดส่งสัมภาระให้แก่คุณ

เนื่องจากในบางครั้งมีปัญหาด้านการจราจรติดขัด ระยะทางระหว่างสนามบินกับที่อยู่สำหรับจัดส่ง และเกิดสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา จึงทำให้คุณได้รับสัมภาระล่าช้า หากคุณทราบว่าบริษัทขนส่งใดเป็นผู้จัดส่งสัมภาระให้แก่คุณ คุณสามารถติดต่อบริษัทดังกล่าวได้โดยตรง

กรุณารอประมาณหกชั่วโมงก่อนที่จะติดต่อเราเพื่อขอข้อมูล