ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หมายเลขบัตรโดยสารอยู่ที่ไหน

หมายเลขบัตรโดยสารของคุณเป็นตัวเลข 13 หลักที่อยู่ใกล้กับส่วนบนสุดทางด้านขวามือในบัตรโดยสารของคุณ ปกติแล้วบัตรโดยสารที่ออกโดย Emirates จะขึ้นต้นด้วย 176

คุณสามารถหาหมายเลขนี้ได้บนบัตรขึ้นเครื่องของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง