ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อไรจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและกี่ครั้ง

ถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการออกเดินทาง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อการออกเดินทางล่าช้ามากกว่า 30 นาที หากประมาณการออกเดินทางใหม่เลื่อนไปอีก 30 นาที คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้ง ฯลฯ ระหว่างการลงทะเบียน คุณอาจเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนที่บอกเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินตามเวลาจริงได้

เช่นเดียวกับกรณีที่คุณสมัครรับการแจ้งเตือนการเดินทางขาเข้า

จะมีการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสถานะของเที่ยวบิน