ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
นโยบายว่าด้วยสัมภาระสำหรับเอมิเรตส์เมื่อต่อเครื่องกับสายการบินอื่นคืออะไร

เอมิเรตส์แนะนำอย่างยิ่งให้คุณตรวจสอบกฎเกณฑ์ด้านสัมภาระกับแต่ละสายการบินที่คุณวางแผนจะเดินทางด้วย

หากการเดินทางของคุณเริ่มจากสายการบินอื่นที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ โปรดติดต่อสายการบินนั้น เพื่อดูนโยบายเกี่ยวกับการเช็คผ่านสัมภาระ

หากแผนการเดินทางของคุณรวมถึงเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น อาจใช้กฎสัมภาระที่ต่างกันสำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ – เพิ่มเติม

ขึ้นอยู่กับว่าซื้อบัตรโดยสารมาอย่างไรและระบบที่มีอยู่ในสนามบิน ผู้โดยสารที่เดินทางบนเอมิเรตส์และเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น อาจมีหรือไม่มีการเช็คผ่านสัมภาระสำหรับเที่ยวบินของตน โปรดตรวจสอบกับสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

ในกรณีที่ไม่มีการเช็คผ่านสัมภาระระหว่างเอมิเรตส์กับสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอระหว่างการมาถึงสนามบิน การรับสัมภาระ การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินข้างหน้า เพื่อที่จะป้องกันความไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินที่พลาด

คำถามที่เกี่ยวข้อง