ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ควรทำอย่างไร หากสัมภาระเสียหายในระหว่างเปลี่ยนเครื่อง

หากสัมภาระของคุณเสียหายในระหว่างเปลี่ยนเครื่อง คุณต้องยื่นใบร้องก่อนที่คุณจะออกจากสนามบิน โดยติดต่อตัวแทนสายการบินเอมิเรตส์ที่ใกล้ที่สุดหรือเคาน์เตอร์บริการสัมภาระ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอาคารศุลกากร ใกล้กับบริเวณจุดรับสัมภาระ

หากคุณออกจากสนามบินโดยไม่ได้กรอกใบร้อง คุณต้องติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน

กระเป๋าอาจเกิดการล่าช้าได้และถูกส่งต่อมาในสภาพเสียหายเป็นบางครั้ง ในกรณีเหล่านี้ โปรดติดต่อเอมิเรตส์