ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันได้รับกระเป๋าแต่กระเป๋าถูกศุลกากรยึดไว้

หากสัมภาระของคุณถูกศุลกากรยึดไว้ เราจะดำเนินการประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการปล่อยสัมภาระคืน ในบางกรณี อาจมีการร้องขอหนังสือมอบอำนาจจากคุณ เพื่อขอคำอนุญาตในการเปิดสัมภาระ

หากเราไม่สามารถประสานงานให้มีการปล่อยสัมภาระคืนได้ คุณจะได้รับการติดต่อจากทีมงานของเราเพื่อแจ้งข้อมูลทั้งหมดให้คุณทราบ