ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
วิธีคิดตามจำนวนชิ้นและน้ำหนักคืออะไร

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของคุณจะคิดตามจำนวนชิ้นสัมภาระหรือน้ำหนักสัมภาระทั้งหมดที่คุณนำไปเพื่อเดินทาง ทั้งนี้ การใช้กฎนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเดินทางไปและกลับ

จะใช้วิธีการคำนวณตามน้ำหนักในทุกเส้นทาง ไม่รวมเที่ยวบินที่เดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและการเดินทางจากแอฟริกา

จะใช้วิธีการคำนวณตามจำนวนชิ้นกับเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางไปกลับจุดหมายปลายทางในทวีปอเมริกาและเที่ยวบินจากแอฟริกา

หากต้องการดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีสำหรับเที่ยวบินที่กำลังจะมาถึง โปรดตรวจสอบบัตรโดยสารของคุณหรือเข้าไปที่หน้า จัดการการจองของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสัมภาระ โปรดอ่านหน้าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของเรา