ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
นโยบายในการขนส่งสินค้าอันตรายเป็นอย่างไร

สินค้าอันตราย ได้แก่ สิ่งของหรือสารที่อาจเกิดอันตรายด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร หรืออาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องบินได้ โดยเรียกในชื่ออื่น ๆ ว่า สินค้าจำกัด วัสดุอันตรายและสินค้าบรรทุกอันตราย

การขนส่งสินค้าได้รับการควบคุมดูแลโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าที่จัดว่าเป็นสินค้าอันตราย ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารหรือลูกเรือหรือสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

ดูรายการสินค้าอันตราย เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่อนุญาตให้เอาไว้ในสัมภาระได้ และสิ่งใดที่ต้องสำแดงที่สนามบิน

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางโดยมีสินค้าอันตรายด้วยหรือจำเป็นต้องได้รับอนุมัติสำหรับสินค้าบางอย่างหรือไม่ คุณควรติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผงแป้ง

กฎใหม่สำหรับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องจะมีผลกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากหรือผ่านออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือเดินทางจาก ผ่านหรือไปยังสหรัฐอเมริกา ผงแป้งที่มีปริมาณมากกว่า 350 มล.มิลลิลิตรจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป

ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เพื่อความปลอดภัย เราไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง โดรนเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น หากคุณนำโดรนขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระที่เช็คอิน เราจะขอให้คุณบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไว้ภายในโดรนหรือนำแบตเตอรี่ออกมารวมกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่ยอมรับอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ขึ้นเครื่อง

ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์, ประทัด, จรวดขวด, ป๊อปเปอร์ และดอกไม้เพลิง ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

แบตเตอรี่ลิเธียม

โปรดทราบว่าในบางประเทศ แบตเตอรี่ลิเธียมที่พบได้ในแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอื่น ๆ ปัจจุบัน จัดว่าเป็นสินค้าอันตราย และอาจถูกห้ามจากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ปัจจุบัน ประเทศที่บังคับใช้กฎนี้รวมถึงจีน

คำถามที่เกี่ยวข้อง