ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายในการขนส่งสินค้าอันตรายเป็นอย่างไร

สินค้าอันตราย ได้แก่ สิ่งของหรือสารที่อาจเกิดอันตรายด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร หรืออาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องบินได้ โดยเรียกในชื่ออื่น ๆ ว่า สินค้าจำกัด วัสดุอันตรายและสินค้าบรรทุกอันตราย

การขนส่งสินค้าได้รับการควบคุมดูแลโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าที่จัดว่าเป็นสินค้าอันตราย ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของผู้โดยสารหรือลูกเรือหรือสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

ดูรายการสินค้าอันตราย เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดที่อนุญาตให้เอาไว้ในสัมภาระได้ และสิ่งใดที่ต้องสำแดงที่สนามบิน

หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางโดยมีสินค้าอันตรายด้วยหรือจำเป็นต้องได้รับอนุมัติสำหรับสินค้าบางอย่างหรือไม่ คุณควรติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผงแป้ง

กฎใหม่สำหรับสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องจะมีผลกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากหรือผ่านออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือเดินทางจาก ผ่านหรือไปยังสหรัฐอเมริกา ผงแป้งที่มีปริมาณมากกว่า 350 มล.มิลลิลิตรจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2018 เป็นต้นไป

ซึ่งนี่เป็นไปตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยใหม่ของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, TSA), กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government’s Department of Home Affairs) และสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ (Civil Aviation Authority of New Zealand)

สามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

เพื่อความปลอดภัย เราไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง เราอนุญาตให้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น หากคุณนำอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) ขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระที่เช็คอิน เราจะขอให้คุณบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมไว้ภายในอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) หรือนำแบตเตอรี่ออกมารวมกับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง ข้อบังคับนี้จะยังมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนเครื่องจากสายการบินที่ยอมรับอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ (Drones) เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องเพื่อมาต่อเที่ยวบินของเราก็ตาม

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ขึ้นเครื่อง

ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์, ประทัด, จรวดขวด, ป๊อปเปอร์ และดอกไม้เพลิง ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

แบตเตอรี่ลิเธียม

โปรดทราบว่าในบางประเทศ แบตเตอรี่ลิเธียมที่พบได้ในแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอื่น ๆ ปัจจุบัน จัดว่าเป็นสินค้าอันตราย และอาจถูกห้ามจากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ปัจจุบัน ประเทศที่บังคับใช้กฎนี้รวมถึงจีน

คำถามที่เกี่ยวข้อง