ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับกำหนดการเดินทางต่าง ๆ ที่เริ่มเดินทางจากแอฟริกามีอะไรบ้าง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องของคุณอาจขึ้นอยู่กับเส้นทางและค่าโดยสารของคุณ

หากการเดินทางของคุณเริ่มมาจากแอฟริกา คุณสามารถโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้สองใบ ใบละ 23 กก. ในชั้นประหยัด และสองใบ ใบละ 32 กก. ในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยการเข้าไปที่จัดการการจองของคุณ หรือโดยการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่พิมพ์ไว้บนบัตรโดยสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสัมภาระ โปรดอ่านหน้าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของเรา

นอกจากนี้ อาจมีกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างจากนี้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

คำถามที่เกี่ยวข้อง