ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบินบราซิลในชั้นประหยัดคือเท่าใด

นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือกลับจากบราซิลสามารถโหลดกระเป๋าได้สองใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 ในชั้นประหยัด

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณซื้อเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปหรือกลับจากบราซิลก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2017 คุณสามารถนำกระเป๋าไปได้สองใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 ในชั้นประหยัด

คุณสามารถดูบัตรโดยสารของคุณเพื่อตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเที่ยวบินได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง