ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
อนุญาตให้สัมภาระใต้ท้องเครื่องมีน้ำหนักได้เท่าใด

เอมิเรตส์มีนโยบายว่าด้วยสัมภาระที่มีการอนุโลมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องของคุณอาจขึ้นอยู่กับเส้นทางและค่าโดยสารของคุณ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยการเข้าไปที่จัดการการจองของคุณ หรือโดยการตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่พิมพ์ไว้บนบัตรโดยสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสัมภาระ โปรดอ่านหน้าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องของเรา

นอกจากนี้ อาจมีกฎเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างจากนี้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น