ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หมายเลขอ้างอิง PIR คืออะไร

หมายเลขอ้างอิงรายงานความผิดปกติของทรัพย์สิน (PIR) คือรหัสเฉพาะที่ช่วยให้เราสามารถติดตามสัมภาระที่ล่าช้าหรือเสียหายของคุณได้ หมายเลขอ้างอิงจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม 10 หลัก และสามารถดูได้เหนือชื่อของคุณบนใบรับ PIR คุณสามารถใช้หมายเลขอ้างอิง PIR ของคุณเพื่อ ตรวจสอบสถานะของสัมภาระของคุณ