ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวคืออะไร

เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย Emirates Skywards จึงได้นำวิธีการยืนยันตัวตนระดับที่สองมาใช้ ด้วยการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี Emirates Skywards เฉพาะอย่าง เช่น การเข้าสู่ระบบ การอัพเดตโปรไฟล์ และการแลกใช้ไมล์ (บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว)

รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวคือตัวเลขที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มซึ่ง Emirates Skywards จะส่ง SMS และ/หรือ อีเมลไปยังสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางบัญชีเฉพาะอย่าง นี่คือการยืนยันตัวตนระดับที่สอง ซึ่งจำเป็นต้องให้สมาชิกยืนยันว่าได้อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางบัญชีของตน เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว จะมีการแจ้งสมาชิกให้ทราบเมื่อกำลังจะทำกิจกรรมทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งสำหรับการเข้าสู่ระบบหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Emirates Skywards