ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง

คุณสามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินเอมิเรตส์ใดๆ ข้อความในอีเมลแต่ละฉบับจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  • หมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์

  • วันที่ออกเดินทาง/มาถึง

  • สนามบินและอาคารที่ออกเดินทาง/มาถึง

  • กำหนดเวลาออกเดินทาง/มาถึง

  • เวลาที่ออกเดินทาง/มาถึงโดยประมาณ

  • สถานะเที่ยวบิน

ถ้าคุณได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับการแจ้งเตือนที่บอกเวลาที่มาถึงหรือออกเดินทางตามเวลาจริง ข้อความจะระบุเวลาดังกล่าวด้วย

โปรดทราบว่าควรใช้เวลาของสถานะเที่ยวบินเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น เอมิเรตส์ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความล่าช้า การหยุดชะงัก ความไม่แม่นยำหรือความไม่สมบูรณ์ใดๆ ในบริการนี้