ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากกระเป๋าสัมภาระของฉันสูญหายในเที่ยวบินของสายการบินอื่น ฉันควรทำอย่างไร

หากสัมภาระของคุณสูญหายในเที่ยวบินของสายการบินอื่นที่ไม่ใช่สายการบินเอมิเรตส์ โปรดติดต่อสายการบินดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

โปรดทราบว่าเรื่องนี้รวมถึงการเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์แต่มีการเปลี่ยนปลายทางเที่ยวบินของสายการบินอื่น