ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้อกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องมีอะไรบ้าง

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่องทั้งหมดจะต้องมีขนาดที่สามารถวางไว้ใต้ที่นั่งข้างหน้าผู้โดยสารแต่ละคนหรือในล็อคเกอร์เหนือศีรษะ ไม่อนุญาตให้วางกระเป๋า กระเป๋าเอกสาร หรือสิ่งของอื่นๆ ไว้ที่หลังขาของผู้โดยสาร และสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องจะต้องไม่กีดขวางทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน ทั้งนี้ เนื่องจากถูกห้ามโดยศูนย์การบินพลเรือน

ข้อจำกัดด้านน้ำหนักก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน โดยจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อผู้โดยสาร หากกระเป๋าหล่นลงจากล็อคเกอร์เหนือศีรษะ

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย นโยบายของเอมิเรตส์จึงไม่ให้นำสัมภาระใดๆ ไว้บนที่นั่งผู้โดยสาร เฉพาะเครื่องดนตรี สัมภาระของผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และสิ่งของมีค่าเท่านั้น ที่สามารถถือได้ในลักษณะดังกล่าว

คำถามที่เกี่ยวข้อง