ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การเดินทางพร้อมสัตว์มีกฎและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาในห้องโดยสารของเที่ยวบินเอมิเรตส์ โดยยกเว้นนกเหยี่ยวระหว่างดูไบกับปลายทางบางแห่งในปากีสถาน และสุนัขนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สัตว์อื่นทั้งหมดจะต้องขนส่งตามระเบียบบังคับเฉพาะเส้นทางของคุณ:

  • สำหรับแผนการเดินทางทั้งหมดที่สิ้นสุดในดูไบ จะต้องทำการขนส่งสัตว์เป็นสินค้าขนส่งตามระเบียบบังคับของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์เป็นสินค้าขนส่ง โปรดติดต่อ Emirates SkyCargo(เปิดในหน้าต่างใหม่)หรือตัวแทนขนส่งสินค้าในพื้นที่
  • สำหรับแผนการเดินทางที่เริ่มต้นขึ้นที่ดูไบ และเดินทางไปยังประเทศที่อนุญาตให้นำสัตว์เข้าได้เป็น “สัมภาระส่วนเกิน”(กล่าวคือ ไม่ได้เป็นสินค้าขนส่ง) เหยี่ยว แมว สุนัข และนกที่เป็นสัตว์เลี้ยง จะสามารถขนส่งได้เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องในความดูแลตลอดช่วงเวลาของการเดินทาง (รวมเวลาในการเปลี่ยนเครื่อง) ไม่เกิน 17 ชั่วโมง และไปเป็นตามเงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งหมด

สำหรับทุกเส้นทาง ค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์และกรงจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของตัวสัตว์และกรงรวมกัน โดยใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในทุกกรณี แม้ว่าไม่มีการนำสัมภาระใต้ท้องเครื่องอื่น ๆ

โปรดทราบถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำหนักและขนาดสำหรับสัตว์ที่ขนส่งเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องดังนี้:

ค่าสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัตว์
สัตว์ + กรงราคา
เมื่อตัวสัตว์และกรงรวมกันมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. และมีขนาดไม่เกิน 59 นิ้ว/150 ซม.500 ดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อตัวสัตว์และกรงรวมกันมีน้ำหนักระหว่าง 24-32 กก. และมีขนาด 59 นิ้ว/150 ซม. และ 118 นิ้ว/300 ซม.650 ดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อตัวสัตว์และกรงรวมกันมีน้ำหนักเกิน 32 กก. และมีขนาด 59 นิ้ว/150 ซม. และ 118 นิ้ว/300 ซม.800 ดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อกรงมีขนาดขนาดเกินกว่า 118 นิ้ว/300 ซม.สินค้าขนส่ง
เมื่อเดินทางเข้ามาในดูไบสินค้าขนส่ง
หากเวลาในการเดินทางรวมเกินกว่า 17 ชั่วโมงสินค้าขนส่ง
เมื่อมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศซึ่งไม่อนุญาตให้นำสัตว์ที่มีชีวิตเข้าเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องสินค้าขนส่ง

โปรดทราบว่าอัตราและข้อกำหนดของเอกสาร และค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสัตว์ จะแตกต่างไปจากข้อกำหนดของสัมภาระส่วนเกินปกติ โปรดดูที่ SkyCargo.com หรือ เขียนสอบถาม ไปที่ SkyCargo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอมิเรตส์ไม่รับผิดชอบในการขนส่งสัตว์เลี้ยงสำหรับกำหนดการเดินทางซึ่งมีสายการบินอื่นอยู่รวมด้วย 

หากกำหนดการเดินทางของคุณรวมถึงเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น อาจใช้กฎเกี่ยวกับสัมภาระที่ต่างกันสำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ – เพิ่มเติม

เที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ไม่จำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงที่คุณสามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่โปรดทราบว่าบางประเทศมีข้อกำหนดจำนวนสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำเข้าหรือออกจากประเทศนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย จำกัดการนำสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศเพียงสองตัวต่อผู้โดยสารหนึ่งคน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกฎระเบียบของจุดหมายปลายทางของคุณก่อนออกเดินทาง

อนุญาตให้สัตว์ที่โตเต็มวัยอยู่ร่วมกันในกรงเดียวกันได้มากที่สุดสองตัว หากสัตว์เหล่านั้นเคยชินกับการอยู่ร่วมกัน โดยแต่ละตัวจะต้องมีน้ำหนักเทียบเคียงกันไม่เกิน 14 กก. สัตว์แต่ละตัวที่มีน้ำหนักเกิน 14 กก. จะต้องอยู่ในกรงแยกกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งสัตว์กับสายการบินเอมิเรตส์

กรุณาจองและชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงซึ่งขนส่งเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องก่อนวันที่คุณออกเดินทาง

มีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับสัตว์ที่สามารถขนส่งกับสายการบินเอมิเรตส์ได้  สัตว์ทุกชนิดที่มีชื่อในบัญชี CITES รวมทั้งสัตว์เลี้ยง จะต้องขนส่งเป็นสินค้าขนส่ง  ข้อจำกัดเพิ่มเติม รวมทั้งการห้ามนำเข้า ใช้กับแมวและสุนัขบางพันธุ์ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุ์ที่จำกัด

เพื่อความปลอดภัย สัตว์ที่มีชีวิต (รวมถึงสุนัขบริการ) ซึ่งสามารถยอมรับเป็นสัมภาระได้ตามกฎที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องได้รับการขนส่งเป็นสินค้าขนส่ง หากมีระยะเวลาการเดินทางรวมมากกว่า 17 ชั่วโมง เวลาในการเดินทางทั้งหมดจะรวมถึงเวลา 1 ชั่วโมงโดยประมาณ สำหรับการเช็คอินที่สนามบินก่อนออกเดินทาง และ 1 ชั่วโมงจนถึงการส่งมอบสัตว์ที่โถงผู้โดยสารขาเข้าในปลายทางสุดท้าย สัตว์ในการเดินทางต่อเครื่องผ่านดูไบจะต้องได้รับการขนส่งเป็นสินค้าขนส่งด้วย หากใช้เวลาในการต่อเครื่องมากกว่า 6 ชั่วโมง 

ขณะทำการต่อเครื่องในดูไบ สัตว์เลี้ยงจะถูกเก็บไว้ในห้องปรับอากาศ และลูกค้า พนักงานบริการภาคพื้น และตัวแทนจะไม่สามารถเข้าพบได้ สัตว์ที่ต้องให้อาหาร ให้น้ำหรือให้ยาเม็ดขณะทำการขนส่ง จะต้องทำการจองมาเป็นสินค้าขนส่ง โดยมีเวลาต่อเครื่องของเที่ยวบินไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เนื่องจากความร้อนและความชื้นที่สูงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงไม่อนุญาตให้นำนก (ยกเว้นเหยี่ยวบางชนิด) มาในการเดินทางต่อเครื่องผ่านดูไบเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหรือสินค้าขนส่งระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน

สัตว์ทั้งหมดที่ยอมรับสำหรับการขนส่งด้วยสายการบินเอมิเรตส์ จะต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าที่ถูกต้องที่ออกโดยประเทศปลายทางและใบรับรองสุขภาพที่ถูกต้อง (รวมทั้งประวัติการฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง)

อย่างไรก็ดี บางประเทศจำกัดการนำเข้าสัตว์เป็นสัมภาระเท่านั้น โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในท้องถิ่นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับสัตว์ที่เดินทางไปกับเอมิเรตส์ จะต้องแสดงหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมงและความต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมบนกรงเดินทางของสัตว์ตลอดเวลา

สายการบินเอมิเรตส์จะไม่รับสัตว์ที่กำลังตั้งท้องสำหรับการขนส่ง หากอยู่ในระยะเกินหนึ่งในสาม (1/3) ของระยะตั้งท้องปกติ หรือตกลูกแล้วภายใน 48 ชั่วโมงของการเดินทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง