ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
มาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับเที่ยวบินไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักรคืออะไร

ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักรจะต้องเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ หรือเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีกำลังไฟอย่างเพียงพอก่อนที่จะไปถึงสนามบิน นี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศเหล่านี้

กระเป๋าถือทั้งหมดต้องได้รับการตรวจ การตรวจทั้งหมดจะดำเนินการที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา 

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการขึ้นเครื่อง หรืออาจถูกขอให้ทิ้งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไว้ ไม่มีตำแหน่งที่ปลอดภัยที่จะจัดเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ และสายการบินเอมิเรตส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่ออุปกรณ์เหล่านี้ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง