ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์สกีและสกีน้ำคือเท่าไหร่สำหรับกำหนดการเดินทางที่รวมทวีปอเมริกา

วิธีการตามจำนวนชิ้น

ขนาดรวมทั้งหมด (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของกระเป๋าแต่ละใบจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร (59 นิ้ว) ผู้โดยสารที่มีรายการสิ่งของแต่ละชิ้นเกินขนาดสูงสุดข้างต้นคือ 300 ซม. (118 นิ้ว) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รายการสิ่งของแต่ละชิ้นที่มีขนาดโดยรวมเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) จะไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ และจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระหนึ่งหรือสองชิ้น ในชั้นโดยสารทั้งสามชั้น ขนาดรวมทั้งหมดของสัมภาระทั้งสองชิ้นไม่ควรเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว)

ชุดอุปกรณ์สกีอาจประกอบด้วย:
  • สกีหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และรองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
  • สโนว์บอร์ดหนึ่งอันและรองเท้าหนึ่งคู่
ชุดอุปกรณ์สกีน้ำอาจประกอบด้วย
  • สกีน้ำมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
  • สกีน้ำสลาลมหนึ่งชุด
อุปกรณ์กู้ชีพ (รวมทั้งอุปกรณ์กู้ชีพกรณีหิมะถล่ม)

อุปกรณ์กู้ชีพถือเป็นสัมภาระปกติ และจะเสียค่าสัมภาระเกินในอัตราปกติในส่วนที่เกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามระเบียบบังคับว่าด้วยสินค้าอันตราย ติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูรายละเอียด

หากการเดินทางเริ่มในสหรัฐอเมริกาและสายการบินแรกในการจองของคุณไม่ใช่เอมิเรตส์ อาจใช้กฎที่ต่างกัน – เรียนรู้เพิ่มเติม

หากน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระรวมของคุณเกินที่อนุญาตฟรีตามปกติ ก็จะใช้อัตราค่าใช้จ่ายสัมภาระเกิน โปรดเข้าไปที่ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม