ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อมีการเดินทางต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินของเอมิเรตส์ สัมภาระจะได้รับการส่งต่อด้วยหรือไม่

หากคุณกำลังเดินทางต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินของเอมิเรตส์ในดูไบในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง กระเป๋าของคุณจะได้รับการโหลดใต้ท้องเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถรับกระเป๋าขณะเปลี่ยนเครื่องได้ เว้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่สนามบินของเราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ รวมถึงบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ emirates.com และการใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง หากคุณประสงค์ที่จะรับกระเป๋าที่ดูไบ โปรดติดต่อเราเพื่อทำการจองประเภทนี้หรือแก้ไขการจองเดิมของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง