ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
หากต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ต้องชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งหรือไม่

จะมีการกำหนดที่นั่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้าและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยกัน หากมี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย

  • ผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง
  • ผู้โดยสารที่ใช้เครื่องจ่ายออกซิเจนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ
  • ผู้โดยสารที่เคลื่อนไหวได้จำกัดซึ่งต้องการเฉพาะความช่วยเหลือหรือการดูแลพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่ตาบอด หูหนวก หรือมีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือเชาวน์ปัญญา
  • ผู้โดยสารที่ต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ เช่น ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหาม
  • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขนำทางหรือสัตว์นำทางอื่น ๆ และนกเหยี่ยว

โปรดติดต่อศูนย์ติดต่อของเอมิเรตส์เพื่อทำการจองที่นั่งที่เหมาะสม หรือมิเช่นนั้น เราจะกำหนดที่นั่งที่เหมาะสมให้คุณก่อนออกเดินทาง

คำถามที่เกี่ยวข้อง