ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทำงานอย่างไร

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบยังบัญชีของคุณหรือจะเริ่มต้นทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวในการยืนยันตัวตนระดับที่สองเพื่อยืนยันว่าคุณได้อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางบัญชีของคุณ เมื่อจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว จะมีการแจ้งคุณให้ทราบเมื่อกำลังจะทำกิจกรรมทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง จะมีการส่ง OTP นี้ให้กับคุณผ่านทางอีเมลและ/หรือ SMS