ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะเตรียมการสำหรับการเดินทางที่ได้รับการอำนวยความสะดวกหรือการร้องขอพิเศษอย่างไร

โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ และเราจะดำเนินการสุดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของคุณ