ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวมีหมดอายุหรือไม่

รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะหมดอายุภายในห้านาทีหลังจากที่ Emirates Skywards ออกให้ เมื่อรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหมดอายุ คุณจะต้องกรอกข้อมูลประจำตัวของคุณใหม่อีกครั้ง หรือเริ่มต้นทำกิจกรรมทางบัญชีใหม่อีกครั้งในการจะรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวใหม่