ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับบริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือไม่

คุณไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับบริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือไม่ หากต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ Emirates Skywards จะส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ และ/หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับ Emirates Skywards (ซึ่งแสดงอยู่ในโปรไฟล์ Emirates Skywards ของคุณ) ในการรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว คุณจำเป็นต้องเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Emirates Skywards