ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันต้องไปรับสัมภาระที่ล่าช้าเองที่สนามบินหรือไม่

เมื่อเราพบสัมภาระของคุณและผ่านพิธีศุลกากรแล้ว เราจะจัดส่งกระเป๋าของคุณภายในสี่ชั่วโมง (ตามระยะทางที่กำหนด) และเราจะติดต่อคุณในทันทีเพื่อกำหนดเวลาที่คุณสะดวก

อย่างไรก็ตามในบางประเทศ กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ว่าเราไม่สามารถจัดส่งกระเป๋าให้คุณได้ และคุณจำเป็นจะต้องมารับด้วยตัวคุณเองที่สนามบิน ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเขียนเรียกร้องเรื่องสัมภาระของคุณ