ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะได้รับส่วนลดเมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์หรือไม่
ได้ คุณจะประหยัดเวลาและเงินได้มากขึ้น เมื่อซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์ และตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมนี้ จะมีส่วนลดให้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายค่าสัมภาระส่วนเกินจะขึ้นอยู่กับเส้นทางของคุณ ไม่ว่าคุณจะซื้อน้ำหนักส่วนเกินหรือมีจำนวนชิ้นสัมภาระเพิ่ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์ที่นี่