ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เด็กสามารถเดินทางเพียงลำพังบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถจองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี ที่บินคนเดียวได้

เรายังมีบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี อีกด้วย

เราจะช่วยให้บุตรหลานของคุณมีความปลอดภัย สะดวกสบาย และทำให้เป็นการเดินทางที่พวกเขาไม่ลืม ตั้งแต่การเช็คอิน ไปจนถึงเมื่อพบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาที่ปลายทาง

เด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 11 ปี ที่เดินทางคนเดียว จะต้องบินด้วยอัตราค่าโดยสารของผู้ใหญ่ ค่าโดยสารนี้จะใช้เมื่อพวกเขาเดินทางกับเด็กที่อายุมากกว่าแต่ไม่เกินอายุ 18 ปี เนื่องจากมีอายุไม่มากพอที่จะเป็นผู้ปกครองของเด็ก

เด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี ซึ่งเดินทางคนละชั้นโดยสารกับพ่อแม่ของตน จะถือเป็นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังและต้องบินในอัตราค่าโดยสารของผู้ใหญ่ ร่วมกับเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีที่บินพร้อมกับตน

เด็กที่อายุเกิน 12 ปี สามารถบินคนเดียวได้แล้วในอัตราค่าโดยสารของผู้ใหญ่ อย่างไรก็ดี คุณสามารถยื่นคำร้องขอเป็นพิเศษสำหรับบริการผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังของเราสำหรับ ผู้โดยสารรุ่นเยาว์อายุระหว่า 12 ถึง 15 ปีได้ ค่าธรรมเนียมจะเป็น USD 50 ต่อผู้โดยสารต่อทุก ๆ ขาการเดินทางที่คุณต้องการให้เราบริการ

ลองดูที่ ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ ที่คุณจองบัตรโดยสาร

จะเป็นอย่างไรถ้าบุตรหลานของฉันต้องต่อเที่ยวบินหรือการต่อเที่ยวบินแบบข้ามคืน

เวลาในการต่อเที่ยวบิน

หากในกำหนดการเดินทาง ลูกของคุณจะต้องเปลี่ยนเที่ยวบินไปกับสายการบินอื่น เวลาในการต่อเที่ยวบินสูงสุดที่สนามบินต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ถ้าพวกเขาจะเปลี่ยนเที่ยวบินในดูไบ เวลาในการต่อเที่ยวบินสูงสุดคือ 8 ชั่วโมง นี่เป็นเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญพิเศษในทีมที่จะคอยดูแลลูกของคุณ และเราสามารถจัดสรรเวลาของพวกเขาได้เพียงเท่านี้

การต่อเที่ยวบินแบบข้ามคืนและผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีจะไม่สามารถเดินทางตามลำพังได้ หากการต่อเที่ยวบินของพวกเขาจะต้องมีการค้างคืนที่สนามบินซึ่งต่อเครื่องหรือหากพวกเขาจำเป็นต้องเดินทางระหว่างสนามบินเพื่อไปต่อเที่ยวบิน เว้นแต่คุณจะได้นัดหมายให้มีผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่มาพบและดูแลพวกเขาที่จุดต่อเครื่อง

ในทั้งสองสถานการณ์ คุณจำเป็นต้องยืนยันรายละเอียดเหล่านี้กับเราก่อนที่เราจะอนุญาตให้ลูกของคุณขึ้นเครื่องได้

ความช่วยเหลือ พิเศษสำหรับเด็ก ๆ

หากบุตรหลานของคุณจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือพิเศษหรือการดูแลเฉพาะในการเดินทาง พวกเขาต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ชำระค่าโดยสารซึ่งมีอายุเกิน 18 ปี

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือพิเศษของเราและบริการด้านการแพทย์ต่าง ๆ ได้ที่นี่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในฐานะพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายคุณจะต้องกรอกและลงชื่อในแบบฟอร์มการชี้แจงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก่อนที่ลูกของคุณจะสามารถบินไปกับเราได้ คุณจะขอแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังจะต้องอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งเที่ยวบินออกเดินทางไป พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มารับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังที่สนามบินต้องยื่นหลักฐานแสดงตน เรามีบริการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังเฉพาะในเที่ยวบินของเราเท่านั้น ไม่มีกับสายการบินพันธมิตรของเรา โปรดติดต่อสายการบินนั้น ๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการสำหรับเด็กที่เดินทางตามลำพัง

ผู้เยาว์ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสและเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศส

ผู้เยาว์ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสและกำลังเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศสโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปด้วยจะต้องมีเอกสารอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ จะต้องแสดงเอกสารอนุญาตเดิมพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ลงนามในเอกสาร

ผู้เยาว์ชาวสเปนที่เดินทางนอกสเปน

ผู้เยาว์ชาวสเปนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งเดินทางนอกอาณาเขตสเปนโดยไม่มีผู้ร่วมเดินทางซึ่งเป็นตัวแทนโดยชอบธรรมของเขา/เธอไปด้วย (พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) ต้องถือ ใบลงนามอนุญาตเดินทางนอกประเทศไปด้วย สามารถรับแบบฟอร์มได้จากตำรวจสเปน หน่วยดูแลป้องกันพลเรือน ศาล เจ้าหน้าที่ทะเบียน สำนักงานเทศบาลเมือง สถานกงสุล

ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ชาวต่างชาติในสเปนที่เดินทางออกนอกประเทศ ต้องถือพาสปอร์ตของประเทศบ้านเกิดตัวเอง หรือเอกสารการเดินทางที่มีผลบังคับใช้และถูกต้องไปด้วย

ไม่ว่าผู้เยาว์ชาวต่างชาติจะพักอาศัยอยู่ในสเปน หรือพักอาศัยในประเทศในสหภาพยุโรปอื่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามอื่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางสเปนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเอกสารที่ถูกต้องไปใช้งาน

ผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังไปยังแคนาดา

สายการบิน Air Canadaไม่ยอมรับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังมาจากสายการบินอื่น ดังนั้นหากลูกของคุณเดินทางตามลำพังกับเรา คุณสามารถจองบริการดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังได้จนถึงโตรอนโตเท่านั้น ลูกของคุณจะต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองมารับที่โตรอนโต

หากลูกของคุณจะเดินทางไปแคนาดาตามลำพัง หรือเดินทางไปกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีสิทธิ์ในการดูแลพวกเขาตามกฎหมาย เราขอแนะนำให้คุณมอบจดหมายแสดงความยินยอมในการเดินทางไปกับพวกเขาด้วย จดหมายจะต้องลงชื่อโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิ์ในการดูแลตามกฎหมาย จดหมายควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • การอนุญาตให้เดินทาง
  • ระบุว่าจุดหมายปลายทางคือประเทศแคนาดาและระยะเวลาที่ลูกของคุณจะพำนัก
  • ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

ผู้เยาว์ชาวอิตาลีที่เดินทางออกนอกประเทศอิตาลีโดยไม่มีผู้ใหญ่พาไป

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับเด็กชาวอิตาลีที่จะเดินทางตามลำพังออกนอกประเทศอิตาลี ถ้าลูกของคุณมีสัญชาติอิตาลีและมีอายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า พวกเขาจะต้องถือจดหมายอนุญาต (a dichiarazione di affido) จากตำรวจท้องที่ (questura) ถ้าหาก:

  • พวกเขากำลังเดินทางตามลำพัง
  • พวกเขากำลังเดินทางไปกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของพวกเขา (ตามที่ระบุในหนังสือเดินทางของพวกเขา)

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศ คุณสามารถขอเอกสารอนุญาตนี้ได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลอิตาลี ตำรวจที่สนามบินไม่สามารถออกใบอนุญาต Dichiarazione di Affido ได้ หากไม่มีเอกสารอนุญาตนี้ ลูกของคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศอิตาลี ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพาะกับพลเมืองชาวอิตาลี บุคคลสัญชาติอื่น ๆ สามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีเอกสารอนุญาต

การเดินทางกับสายการบินอื่น ๆ

สายการบินแต่ละแห่งจะมีข้อจำกัดและกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทางเพียงลำพังของผู้เยาว์ หากกำหนดการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยสายการบินอื่นด้วย คุณควรตรวจสอบกฎที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังโดยเฉพาะของสายการบินดังกล่าว ก่อนที่จะทำการจอง ซึ่งกฎเหล่านี้จะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพัง เมื่อต่อเที่ยวบินไปยังหรือจากสายการบินอื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดดูหน้าผู้เยาว์ที่เดินทางเพียงลำพังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ