ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สามารถบอกเลิกรับบริการได้หรือไม่
เมื่อคุณสมัครรับการแจ้งเตือนเที่ยวบินสำหรับวันหนึ่งๆ แล้ว คุณไม่สามารถบอกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับข้อความใดๆ อีก หลังจากที่การเดินทางเที่ยวเดียวนั้นๆ สิ้นสุดลง