ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถถือกระเป๋าอัจฉริยะขึ้นเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

กระเป๋า ‘อัจฉริยะ’ หรือ ‘ที่มีนวัตกรรมใหม่’ ได้แก่ กระเป๋าที่มีมอเตอร์, แบตสำรอง, GPS, GSM, บลูทูธ, RFID หรือเทคโนโลยี Wi-Fi มีข้อจำกัดในการนำกระเป๋าอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมถือขึ้นเครื่องและโหลดใต้ท้องเครื่องในเที่ยวบินทั้งหมดของเรา

สำหรับกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง

อนุญาตให้นำกระเป๋าอัจฉริยะที่มีขนาดไม่เกินขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องที่สายการบินกำหนดสำหรับเส้นทางบินของคุณขึ้นเครื่องได้ หากถอดแบตเตอรี่ออก ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออก หากปิดเครื่องของกระเป๋าอัจฉริยะไว้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถชาร์จกระเป๋าบนเครื่องได้

สำหรับกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง

อนุญาตให้โหลดกระเป๋าอัจฉริยะใต้ท้องเครื่องได้ หากถอดแบตเตอรี่ออกและถือขึ้นเครื่อง และกระเป๋ามีขนาดไม่เกินขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องที่สายการบินกำหนดสำหรับเส้นทางของคุณ

โปรดทราบว่ากระเป๋าอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ในตัวที่ไม่สามารถถอดออกได้จะถูกห้ามนำขึ้นเครื่อง โดยห้ามถือขึ้นเครื่องและโหลดใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถไปที่หน้าสินค้าอันตรายของเรา เพื่อดูรายการสิ่งของต้องห้ามทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง