ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถถือน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ได้หรือไม่

หากคุณกำลังเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัดจ์หรืออัมราห์ คุณสามารถนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลาม (หรือ “น้ำซัมซัม”) ใส่ลงในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้จำนวนห้าลิตร (5 กก) ซึ่งอยู่นอกเหนือน้ำหนักสัมภาระฟรีที่อนุญาต และจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จะบังคับใช้กฎนี้ก็ต่อเมื่อกำหนดการเดินทางของคุณ ได้แก่ เมืองเจดดาห์ (JED) หรือเมดีนา (MED) เท่านั้นกับทุกชั้นห้องโดยสาร

คำถามที่เกี่ยวข้อง