ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถนำอาวุธปืน อาวุธ และกระสุนปืนติดตัวในสัมภาระของฉันได้หรือไม่

คุณอาจนำอาวุธปืน อาวุธ และกระสุนปืนติดตัวได้โดยเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องของเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • คุณจะต้องพกพาใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนฉบับจริงที่เป็นชื่อของคุณและเอกสารฉบับจริงอื่น ๆ ว่าด้วยการตรวจผ่านและการอนุญาตที่เหมาะสม (ถ้ามี) สำหรับการส่งออกและ/หรือนำเข้าอาวุธปืน อาวุธ และกระสุนปืน
  • การขนส่งอาวุธปืน อาวุธ และกระสุนปืนชนิดใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสายการบินเอมิเรตส์ไม่ต่ำกว่าสามวันก่อนออกเดินทาง โปรดกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับอาวุธปืน (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) ในส่วน ติดต่อเรา ของศูนย์ช่วยเหลือของเราเพื่อเริ่มกระบวนการอนุมัติ โปรดเผื่อเวลาสำหรับวันหยุดราชการและวันสุดสัปดาห์ในประเทศที่คุณอาศัยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย
  • อาวุธปืนจะต้องถอดกระสุนออกทั้งหมด และถ้าเป็นไปได้ ถอดประกอบและบรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางหรือกล่องใส่ปืนมาตรฐาน
  • กระสุนปืนจะต้องเก็บไว้ในกล่องปิดผนึกที่แข็งแรงที่บรรจุในกระเป๋าเดินทางและล้อมรอบด้วยสิ่งของอื่น ๆ กระเป๋าเดินทางจะต้องไม่ติดป้าย ‘วัตถุระเบิด’
  • ผู้โดยสารหนึ่งคนสามารถนำกระสุนไปได้ในน้ำหนักรวมสูงสุดได้ 5 กก. (11 ปอนด์) ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะจะต้องนำกระสุนปืนไว้ในกระเป๋าของตนเองต่างหาก โดยกระเป๋าแต่ละใบบรรจุได้ไม่เกิน 5 กก. (11 ปอนด์)
  • ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์, ประทัด, จรวดขวด, ป๊อปเปอร์และดอกไม้เพลิง ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

เงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้ใช้กับผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำอาวุธปืนไปด้วยบนเที่ยวบินที่บินเข้าหรือบินผ่านดูไบ:

  • ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำอาวุธปืนและกระสุนปืนเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องได้รับการตรวจผ่านศุลกากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อน เพื่อให้ได้รับการตรวจผ่านนี้ ผู้โดยสารจะต้องติดต่อหน่วยงานของรัฐเหล่านี้โดยตรง
  • ผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางอื่น จะต้องได้รับการตรวจผ่านล่วงหน้าในการเดินทางพร้อมกับอาวุธปืนและกระสุนปืนจากกรมตำรวจท่าอากาศยานดูไบและกรมการบินพลเรือนเสียก่อน
คำถามที่เกี่ยวข้อง