ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฉันสามารถยกเลิกการจองได้หรือไม่

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน