ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับอุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬาทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์กอล์ฟ จักรยาน และอุปกรณ์สกี
สายการบินเอมิเรตส์จะยอมรับอุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐานของคุณ หากคุณต้องการโหลดจักรยานเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง โปรดติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง อาจมีกฎพิเศษสำหรับบรรจุภัณฑ์

วิธีการตามน้ำหนัก

รายการสิ่งของแต่ละชิ้นที่มีขนาดโดยรวมเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) จะไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ และจะต้องส่งเป็นสิ่งของบรรทุกหรือสินค้าที่ขนส่ง ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อนี้

วิธีการตามจำนวนชิ้น 

ขนาดโดยรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทจะต้องไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) อุปกรณ์กีฬาแต่ละชิ้นที่มีขนาดโดยรวมเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) จะไม่สามารถขนส่งเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ และจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง

หากน้ำหนักสัมภาระโดยรวมหรือจำนวนกระเป๋าของคุณรวมอุปกรณ์กีฬา เกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรี จะถูกคิดอัตราค่าใช้จ่ายสัมภาระเกิน โปรดเข้าไปที่ซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือที่สามารถบรรจุอากาศนำส่งไปใช้หายใจที่ใต้น้ำ - SCUBA

อุปกรณ์ SCUBA โดยปกติจะประกอบด้วยชุดดำน้ำ ตีนกบ หน้ากาก ท่อช่วยหายใจในน้ำ อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว เป็นต้น ถ้านำถังอากาศไปด้วย จะต้องปล่อยลมออกให้หมด 

อาวุธและกระสุนปืนสำหรับการกีฬา

อาวุธปืนที่ออกแบบสำหรับจุดประสงค์ทางการกีฬา เช่น ปืนพกและปืนยาวสำหรับยิงเป้า ปืนลม ปืนยาวซาฟารี ปืนยาวล่าสัตว์ ฯลฯ จะต้องนำไปเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ภายในเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • อาวุธปืนจะต้องถอดกระสุนออกทั้งหมด และถ้าเป็นไปได้ ถอดประกอบและบรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางหรือกล่องใส่ปืนมาตรฐาน
 • การถืออาวุธปืน กระสุนปืนและวัตถุระเบิดประเภทใดก็ตาม จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเอมิเรตส์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนเที่ยวบินของคุณ โปรดกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับอาวุธปืน (มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) ในส่วน ติดต่อเรา ของศูนย์ช่วยเหลือของเราเพื่อเริ่มกระบวนการอนุมัติ โปรดเผื่อเวลาสำหรับวันหยุดราชการและวันสุดสัปดาห์ในประเทศที่คุณอาศัยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย
 • กระสุนปืนจะต้องเก็บไว้ในกล่องปิดผนึกที่แข็งแรงที่บรรจุในกระเป๋าเดินทางและล้อมรอบด้วยสิ่งของอื่น ๆ กระเป๋าเดินทางจะต้องไม่ติดป้าย ‘วัตถุระเบิด’
 • ผู้โดยสารหนึ่งคนสามารถนำกระสุนไปได้ในน้ำหนักรวมสูงสุดได้ 5 กก. (11 ปอนด์) ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะจะต้องนำกระสุนปืนไว้ในกระเป๋าของตนเองต่างหาก โดยกระเป๋าแต่ละใบบรรจุได้ไม่เกิน 5 กก. (11 ปอนด์)
 • ห้ามนำดอกไม้ไฟและสิ่งบรรจุสิ่งที่ระเบิดได้ใด ๆ เช่น คริสต์มาสแครกเกอร์, ประทัด, จรวดขวด, ป๊อปเปอร์และดอกไม้เพลิง ขึ้นเครื่องไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งการถือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องบนเที่ยวบินของเรา

เงื่อนไขพิเศษต่อไปนี้ใช้กับผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำอาวุธปืนไปด้วยบนเที่ยวบินที่บินเข้าหรือบินผ่านดูไบ:

 • ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำอาวุธปืนและกระสุนปืนเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องได้รับการตรวจผ่านศุลกากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อน เพื่อให้ได้รับการตรวจผ่านนี้ ผู้โดยสารจะต้องติดต่อหน่วยงานของรัฐเหล่านี้โดยตรง
 • ผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางอื่น จะต้องได้รับการตรวจผ่านล่วงหน้าในการเดินทางพร้อมกับอาวุธปืนและกระสุนปืนจากกรมตำรวจท่าอากาศยานดูไบและกรมการบินพลเรือนเสียก่อน
อุปกรณ์สกี

อุปกรณ์สกีสามารถขึ้นเครื่องได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตปกติ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขณะเช็คอินอุปกรณ์สกี โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดอุปกรณ์สกีอาจประกอบด้วย:

 • สกีหนึ่งคู่ ไม้สกีหนึ่งคู่ และรองเท้าสกีหนึ่งคู่ หรือ
 • สโนว์บอร์ดหนึ่งอันและรองเท้าหนึ่งคู่

ชุดอุปกรณ์สกีน้ำอาจประกอบด้วย:

 • สกีน้ำมาตรฐานหนึ่งคู่ หรือ
 • สกีน้ำสลาลมหนึ่งชุด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎสำหรับอุปกรณ์สกีเมื่อเดินทางไปหรือกลับจากจุดหมายปลายทางในอเมริกาเหนือ กลางหรือใต้

อุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ

เอมิเรตส์ยอมรับบอร์ดวินด์เซิร์ฟ อุปกรณ์ไคท์เซิร์ฟ คายัค บอดี้บอร์ด ไม้ค้ำถ่อหรืออุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ เป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง และส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐานของคุณ หากว่า:

 • ใบเรือสามารถถอดได้และพับได้
 • บรรจุไว้อย่างเหมาะสมในกล่องบรรจุที่หุ้มแข็ง มิฉะนั้น จะต้องใช้การออกแบบจำกัด

สำหรับเซิร์ฟบอร์ด จะต้องใช้ความระมัดระวังล่วงหน้าต่อไปนี้:

 • ถอดครีบออกเสมอ หรือถ้าถอดไม่ได้ ก็ควรบรรจุอย่างแน่นหนาด้วยโฟมโพลีเอสไทรีน
 • ทั้งจมูกและหางควรห่อด้วยฟองห่อหรือโฟมนีโอพรีน เพื่อป้องกัน
 • ราง (ด้านข้างของบอร์ด) ควรติดกระดาษแข็งด้านข้าง เพื่อรองรับการกระแทก
 • ควรบรรจุบอร์ดในถุงเซิร์ฟที่บุมาอย่างถูกต้อง

หากน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระรวมของคุณเกินที่อนุญาตฟรีตามปกติ ก็จะใช้อัตราสัมภาระเกิน โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราสัมภาระเกิน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมอุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่่เป็นกีฬา โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากอาจมีกฎอื่นที่บังคับใช้

หมายเหตุ: หากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่น อาจมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ว่าด้วยสัมภาระที่แตกต่างจากด้านล่างนี้สำหรับเที่ยวบินดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตเฉพาะสำหรับอุปกรณ์กีฬา โปรดติดต่อเราหรือสายการบินที่มีข้อสงสัย