ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
มีการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระพิเศษสำหรับเครื่องดนตรีหรือไม่

ไม่มีการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระฟรีพิเศษสำหรับการขนส่งเครื่องดนตรี สามารถนำเครื่องดนตรีขึ้นเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้สามวิธีดังนี้

  • เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องปกติ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดตามปกติ
  • เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องปกติ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดตามปกติ
  • เป็นสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องบนที่นั่งว่างในห้องผู้โดยสาร หากเครื่องดนตรีนั้นอยู่ภายในกรอบจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักตามปกติสำหรับของที่นำขึ้นเครื่อง หรือที่นั่งที่ชำระเงินในห้องผู้โดยสาร หากเครื่องดนตรีนั้นเกินกรอบจำกัดดังกล่าว

โปรดทราบว่ามีการใช้เงื่อนไขและข้อจำกัดเฉพาะบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นกับเครื่องดนตรีบางชนิด หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่คุณต้องการนำมาในการเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์ โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของเราหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของคุณ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขและข้อจำกัดเหล่านี้ หากคุณต้องการนำสิ่งของขึ้นเครื่องสำหรับที่นั่งที่ชำระเงิน โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่เพื่อทำการจองนี้ ทั้งนี้ ไม่สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ emirates.com ได้

หากแผนการเดินทางของคุณรวมถึงเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น อาจใช้กฎสัมภาระที่ต่างกันสำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ – เพิ่มเติม